29/7/12

#osonagram 27-7-12

Vic, ciutat lliure de bicicletes.

Passejant per Vic. La lluna de punt
de la i de la memòria d'un passat.