16/8/12

#osonagram 15-8-12

Passejada nocturna per Vic.
L'antiga Anònima Llanera.