11/8/12

#paispetit 6-8-12

#paispetit i immens alhora. Des d'Arinsal.

#paispetit i immens alhora. Des de la collada de la Gallina.

Oli 'Unió' i 'La Española' de costat al súper.
Alguna lectura política possible?