6/9/12

#osonagram 6-9-2012

El cartell de benvinguda en arribar a meu poble.
I si poséssim Països Catalans?